NÁVOD NA MONTÁŽ LAMINÁTOVÉ PODLAHY ALSAFLOOR - ZÁMEK 5G

Tento návod na pokládku lze použít pouze u řad SOLID MEDIUM, SOLID PLUS, SOLID, SOLID MEDIUM, SOLID MEDIUM/LADDER, SOLID CHIC, FORTE, CLIP 400, VISUAL, OSMOZE, D-CLIC AQUASTAR, CLIP 400 VINTAGE, HERRINGBONE včetně řad CREATIV ́ by ALSAPAN – XL LONG, XXL, XL, L, LONG LADDER, HERRINGBONE RIGHT, HERRINGBONE LEFT, CHEVRON RIGHT a CHEVRON LEFT.

Nářadí:

- 1 tužka

- 2 dvoumetrové aluminiové pravítko

- 1 sada na pokládku (skládající se z 20 až 40 rozpěrek + 1 páčidlo + 1 zatloukací špalík)

- 1 kladivo

- 1 přímočará pilka s jemnými zuby

- 1 vrták, pro průchod zaoblených překážek (průměr <20 mm) přes laminátovou podlahu

- 1 nožík na uříznutí podložky

- 1 izolepa pro podložku

Princip klipu: 5G nový clip systém

Se zámkovým systémem 5G© je pokládka rychlá a bez problémů. Posílený plastový jazýček podél šířky lamely se zacvakne vertikálně do vedlejší lamely a zajistí tak odolnou a dlouhotrvající instalaci.

Záměk G5

 Odstranění 5G lamel - Vysuňte desku, kterou chcete odebrat, nezvedejte ji.

Odstranění lamely - zámel G5

NÁVOD K POKLÁDCE NA PODLAHOVÉ TOPENÍ
Montáž na podlahové topení
Preventivní opatření
Tepelný odpor laminátové podlahy ALSAFLOOR umožňuje její použití na podlahové vytápění s nízkou teplotou, která nepřesáhne 28 ° C na povrchu hotové podlahy.
Kromě pokynů k pokládce obsažených v každém balíku podlahy a rad topenáře, musí být dodrženy i tyto body:
- Základová podlaha musí být v souladu s DTU
- Je nezbytná kontrola vlhkosti
Podmínky pro pokládku
Tepelný odpor podložky a laminátové podlahy nesmí být větší než <0,15 m2 K / W. Nemělo by se zapomínat na přirozenou dobu schnutí nové základové podlahy (jeden a půl týdne na centimetr tloušťky betonu a o polovinu víc při vlhkém počasí). Pak by mělo následovat postupné spouštění topného systému, prováděno topenářem, alespoň 2 týdny před pokládkou podlahy. Topení stabilizuje obsah vody základové podlahy odpovídající jeho budoucím provozním podmínkám a omezuje výpar vody po pokládce a spuštění topení. Vypněte topení 2 dny před pokládkou. Pak znovu zapněte 3 dny po pokládce s postupným přidáváním teploty o 5° každý den, až do požadované teploty.
Montáž
Je důležité použití parozábrany LDPE folie 0,2 mm a podložky vhodné na podlahové topení IZO-FLOOR PE MAXIMA 2 mm ( tepelný odpor R=0,030 m2K/ W ).
Cyklický náběh podlahového vytápění v kombinaci s rozdíly v relativní vlhkosti prostředí způsobí, že se laminátová podlaha rozpíná a smršťuje.
Je důležité, aby naše rady pro pokládku byly dodrženy a byla dodržena příslušná dilatační spára kolem pevných bodů: stěn, příček, trubek, sloupů, vchodů.
 
NÁVOD K POKLÁDCE VE VLHKÝCH PROSTORECH
Montáž laminátové podlahy do vlhkých prostor
Následující doporučení je dodatkem již popsaných obecných podmínek.
Laminátová podlaha DCLIC AQUASTAR je odolná vůči vlhkosti pouze s použitím produktu CLICKSEAL, těsnícího silikového tmelu na spáry. Tento produkt musí být použit, aby se zabránilo jakémukoli prosakování vody pod laminátovou podlahu.
Obecná zásada
Lamely by měly být pokládány z leva do prava s drážkovou stranou směrem ke zdi. Pro lepší pochopení a přesné polohování na podlaze ve vztahu ke geometrii místnosti doporučujeme umístit první tři řady bez ClickSealu. Pokud je to nutné posuňte obrys první řady tak, aby se zabránilo příliš úzké koncové řadě.
Připomínka
ClickSeal je určen speciálně pro laminátové podlahy AQUASTAR, ale může být použit i se všemi ostatními laminátovými i dřevěnými podlahami se zámkem, které se nemusí lepit k podkladové podlaze.
ClickSeal je spárový tmel určený k ochraně jádra zámkových podlah před poškozením vlhkostí, nebo vodou. Zabrání vydouvání a otevírání spár a umožňuje volný pohyb jednotlivých lamel.
Montáž lamely
- Naneste tmel na drážku lamely před položením.
- Ihned desky pokládejte, přebytek tmelu se vytlačí nahoru.
- ClickSeal se nepřilepí na povrch lamely, ani netvoří skvrny na podlaze.
- Nechte 5 minut zaschnout, pak sloupněte přebytečný tmel.
Záruka
Záruka na podlahu DCLIC AQUASTAR platí pouze v případě, že položena s tmelem ClicSeal na každé straně lamely a použita u všech instalovaných lamel.